Avantajele colaborării cu noi?

  • Noi te ascultăm
  • Suntem atenţi
  • Ne pasă

01 Servicii de contabilitate

În conformitate cu standardele româneşti. Înregistrarea lunară a documentelor primare primite (contabilizarea facturilor de cumpărare şi de vânzare, contabilizarea documentelor de casă şi băncă, contabilizarea imobilizărilor şi a amortizărilor aferente). Întocmirea registrului de casă lunar...

02 Servicii fiscale

Întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări pentru evidenţa TVA, conform prevederilor legale. Calculul impozitului pe profit (trimestrial şi anual) sau impozitului pe venitul microîntreprinderilor (trimestrial), conform preverilor legale în vigoare...

03 Servicii de resurse umane/REVISAL

Întocmirea/modificarea/încheierea contractelor de muncă. Asistență în întocmirea dosarelor de personal ale salariaţilor în baza documentelor primite. Întocmirea lunară a statelor de salarii pe baza pontajelor primite...

04 Bilanţ contabil

Servicii de întocmire a situaţiilor financiare (bilanţ contabil) Bilanţul semestrial. Situaţia financiară anuală (notele explicative incluse).

05 Servicii de consultanţă

Servicii de consultanţă.

Evident Consulting Economic

Fiecare activitate, afacere are obiective şi nevoi diferite,
Evident Consulting Economic vă poate oferi soluţia ideală pentru ca afacerea dumneavoastră să prospere.

E timpul să aveţi un expert contabil bun care să vă ajute să câștigaţi bani,
să nu pierdeţi timp inutil şi cu care să lucraţi ușor.

De ce noi?

Deoarece suntem pe piaţă de 25 de ani oferind clienţilor noştri servicii de contabilitate de calitate.

Pentru că noi te ascultăm.

Pentru că suntem atenţi la nevoile tale.

Pentru ca nouă ne pasă.

Persoanele fizice autorizate şi societăţile nou înfiinţate
beneficiază de servicii de contabilitate la un tarif minim, până ce acestea încep derularea activităţii.

Dacă este necesar, sau ni se solicită, ne putem deplasa la sediul clienţilor
pentru ridicarea/predarea documentelor şi ori de câte ori este necesară prezenţa noastră.

Colaborând cu noi eliminaţi orice risc privind serviciile de contabilitate,
cabinetul nostru fiind asigurat privat pentru risc profesional în caz de prejudiciu.

Servicii

Misiunea noastră - servicii personalizate de calitate.

Servicii de contabilitate

În conformitate cu standardele româneşti. Înregistrarea lunară a documentelor primare primite (contabilizarea facturilor de cumpărare şi de vânzare, contabilizarea documentelor de casă şi băncă, contabilizarea imobilizărilor şi a amortizărilor aferente). Întocmirea registrului de casă lunar. Întocmirea situaţiei cheltuielilor şi veniturilor în avans (conturile 471 şi 472). Completarea registrului mijloacelor fixe şi a amortizării. Întocmirea balanţei de verificare şi a registrului notelor contabile. Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi semestriale. Completarea registrelor contabile obligatorii: registru-jurnal, registru-inventar, registru carte mare. Asistenţă privind întocmirea documentelor primare. Asistenţă privind procedura de inventariere a patrimoniului.

Servicii fiscale

Întocmirea jurnalelor de vânzări şi cumpărări pentru evidenţa TVA, conform prevederilor legale. Calculul impozitului pe profit (trimestrial şi anual) sau impozitului pe venitul microîntreprinderilor (trimestrial), conform preverilor legale în vigoare, precum şi completarea registrului de evidenţă fiscală. Calculul impozitului pe dividende. Întocmirea şi depunerea tuturor declaraţiilor fiscale, de menţiuni şi informative (300, 390, 392, 394, 100, 101,010, 094, 205, 710 etc) – cu excepţia celor aferente impozitelor şi taxelor locale. Comunicarea impozitelor si taxelor datorate de societate, înainte de scadenţă. Asistenţă pe parcursul inspecţiilor fiscale. Informare permanentă şi în timp util privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil.

Servicii de resurse umane/REVISAL

Întocmirea/modificarea/încheierea contractelor de muncă. Asistență în întocmirea dosarelor de personal ale salariaţilor în baza documentelor primite. Întocmirea lunară a statelor de salarii pe baza pontajelor primite. Întocmirea evidenţei privind mişcările personalului cu privire la perioada de muncă (concedii medicale, concediide odihnă). Întocmirea lunară a ordinelor de plată aferente contribuţiilor salariale. Asistenţă privind întocmirea fişelor de post. Consultanţă privind legislaţia muncii. Completarea şi transmiterea REVISAL. Întocmirea şi depunerea declaraţiei 205, cu veniturile anuale ale salariaţilor. Alte servicii: întocmirea de adeverinţe pentru salariaţi.

Servicii de întocmire a situaţiilor financiare (bilanţ contabil)

Bilanţul semestrial. Situaţia financiară anuală (notele explicative incluse).

Servicii de consultanţă

TESTIMONIALE

CONTACT

Aşteptăm să ne contactezi.

+4 0745 545 953

+4 0264 460 529

Strada Traian, nr. 9, ap. 4 - Cluj-Napoca

office@evidentconta.ro